Katsura Yamauchi

+ Tekikoku-Ongaku, Uchu-Service, Kazuhiko Sakaguchi

2006.06.23
19:00 open
19:30 start
¥1,500 + 1 drink order

organised by deterra

山内 桂

Katsura Yamuchi http://salmosax.com/

2008.03.07

Mitsuhiro Yoshimura, Katsura Yamauchi

吉村 光弘 / 山内 桂

+ Mitsuo Morooka

2008.03.07
19:00 open / 19:30 start
¥1,500(1drink inc.)

2007.10.21

“Winds from Osaka”

山内 桂 presents 大阪の風

Masafumi Ezaki , Bunsho Nishikawa, Katsura Yamauchi, Aki-Bin Orchesta

2007.10.21
18:30 open / 19:00 start
¥2,000(1 drink inc.)

2007.01.28

Katsura Yamauchi
“Patiruma live”

山内 桂

+ tomi

2007.01.28
19:00 open / 19:30 start
¥1,000 (1 drink inc.)

2007.01.20

“the live of the (y)ear”

the live of the (y)ear

Mitsuhiro Yoshimura, Hideaki Kido, Kazuhiko Sakaguchi, assailants duo

2007.01.20
18:30 open / 19:00 start
¥1,500 (1 drink inc.)

2006.09.22

“The Forefront of Tokyo”

山内 桂 presents 東京最前線

Katsura Ymauchi, tamaru, Mitsuhiro Yoshimura, Takuya Takahashi

2006.09.22
19:00 open / 19:30 start
¥2,000 +1drink order

2005.12.10

“moan ward” 06

moan ward 06

Nakamura Toshimaru, Shayne Bowden, Sakaguchi Kazuhiko, Denshi Takujyou Ongakudan, kmmo

2005.12.10

2005.08.27

“moan ward” 05

moan ward 05

hercell, Morooka Mitsuo + Noda Yasuhiro(sAm0), Denshi Takujyou Ongakudan, river, Sakaguchi Kazuhiko, Monster Movie

2005.08.27

2005.04.08

“moan ward” 03

moan ward 03

Jazzkammer, Mr.natural, ayakomori+shayne bowden, Sakaguchi Kazuhiko, Denshi TakujyouOngakudan

2005.04.08

SPECIAL