“The Forefront of Tokyo”

Katsura Ymauchi, tamaru, Mitsuhiro Yoshimura, Takuya Takahashi

2006.09.22
19:00 open / 19:30 start
¥2,000 +1drink order

山内 桂 presents 東京最前線

Katsura Yamauchi  http://salmosax.com/
tamaru  http://www12.ocn.ne.jp/~tmr/
Mitsuhiro Yoshimura http://www16.ocn.ne.jp/~hearring/
Takuya Takahashi  http://takuya1913.jugem.cc/


2008.03.07

Mitsuhiro Yoshimura, Katsura Yamauchi

吉村 光弘 / 山内 桂

+ Mitsuo Morooka

2008.03.07
19:00 open / 19:30 start
¥1,500(1drink inc.)

2007.10.21

“Winds from Osaka”

山内 桂 presents 大阪の風

Masafumi Ezaki , Bunsho Nishikawa, Katsura Yamauchi, Aki-Bin Orchesta

2007.10.21
18:30 open / 19:00 start
¥2,000(1 drink inc.)

2007.01.28

Katsura Yamauchi
“Patiruma live”

山内 桂

+ tomi

2007.01.28
19:00 open / 19:30 start
¥1,000 (1 drink inc.)

2007.01.20

“the live of the (y)ear”

the live of the (y)ear

Mitsuhiro Yoshimura, Hideaki Kido, Kazuhiko Sakaguchi, assailants duo

2007.01.20
18:30 open / 19:00 start
¥1,500 (1 drink inc.)

2006.06.23

Katsura Yamauchi

山内 桂

+ Tekikoku-Ongaku, Uchu-Service, Kazuhiko Sakaguchi

2006.06.23
19:00 open
19:30 start
¥1,500 + 1 drink order

organised by deterra

2004.11.13

“rhythm commission” 5

rhythm commission 5

Otomo Yoshihide, Taku Sugimoto, Katsura Yamauchi

2004.11.13

2012.10.19

Praed

Christopher Willits / Praed

2012.10.19(fri)
19:00 open / 19:30 start
¥2,500+1 drink order
organized by deterra

Praed / Christopher Willits / Sanematsu Akira / jyu-rin

2011.11.05

GOKINJYO KEIKAKU vol.4

ご近所計画vol.4 演劇バージョン《福岡公演》

2011.11.5,6
(11.5) 16:00 start(C) / 18:00 start(D)
(11.6) 14:00 start(D) / 16:00 start(C)
C+D set ¥1,800

infomation : 070-5535-7869
http://gogokinjyo.blogspot.com/

SPECIAL