music event

2005.08.09

Yuko Mariko + Yoshimitsu Ichiraku

Yuko Mariko + 一楽儀光

2005.08.09

2005.06.18

“elevation”

elevation

Leaky Fields, shine-kosei, Hashimoto Eri, Fujii Eri, Yasuda Kazu

2005.06.18

2005.06.11

“moan ward” 04

moan ward 04

DJ Speedfarmer, Hodeaki Kido, Cookie & Tea, Erin Gee, lux diffusion

2005.06.11

2005.06.04

Radu Malfatti, Klaus Filip, Taku Sugimoto, Taku Unami

Radu Malfatti & Klaus Filip

2005.06.04

2005.04.29

“Reknub” #1

Reknub #1

- Radu Malfattti & Taku Sugimoto & around them

2005.04.29

2005.04.19

Xavier Charles & Tesuya Umeda

Xavier Charles & 梅田哲也

2005.04.19

2005.04.08

“moan ward” 03

moan ward 03

Jazzkammer, Mr.natural, ayakomori+shayne bowden, Sakaguchi Kazuhiko, Denshi TakujyouOngakudan

2005.04.08

2005.03.19

Fuyuki Yamakawa's Hoomei workshop & live

2005.03.19

2005.02.26

“moan ward” 02

moan ward 02

ayakomori+woofa, Kido Hideaki, Sakaguchi Kazuhiko, lux diffusion+eri hashimoto, tomi, Denshi Takujo Ongakudan

2005.02.26

2004.12.19

“moan ward” 01

moan ward 01

Denshi Takujyou Ongakudan, Kazuhiko Sakaguchi, Hideaki Kido, lux diffusion, woofa, ayakomori, copr

2004.12.19

2004.11.13

“rhythm commission” 5

rhythm commission 5

Otomo Yoshihide, Taku Sugimoto, Katsura Yamauchi

2004.11.13

2004.10.30

“just the strings”

Mori Hiroaki, Manabe Yuichirou, lux diffusion

2004.10.30

2004.09.25

“Electrical Input / Human Output”

Electrical Input/Human Output<br />-電子と原子の原始的な宴-

Kuchi-hatt-choh, Takaoka Daisuke, Morimoto Ari, soft clip

2004.09.25

2004.09.04

“another shore”

another shore

miroque, moom-ru, Kashiwa Daisuke, Soft Clip

2004.09.04

2004.06.11

Kazumasa Hashimoto

2004.06.11

2004.04.24

Yoshimitsu Ichiraku

+ moom-ru, soft clip

2004.04.24

2004.03.08

shuttle358

shuttle358

+ Fourcolor, Rokugenkin, skgc, Horio Kanta

2004.03.08

2004.02.12

Otomo Yoshihide
- lecture & live

大友 良英 レクチャー&ソロライブ

+ dumbo, denshi-takujyo-ongakudan, rokugenkin

2004.02.12-13

«  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9